Län och kommuner i Sverige

Vi använder normalt en tre-nivå struktur när det gäller platser i Sverige: (1) lokal plats (gård, by, gata etc.) - (2) församling - (3) nutida kommun, med modern stavning på alla nivåerna.
Motiveringen till att använda församling snarare än någon annan gruppering som ort eller stad, är att den mesta informationen kommer från kyrkoarkiven, även på 1900-talet, och det är praktiskt att använda samma slags gruppering för både platser och källor, även om folk knappast kan sägas bo i en församling nu för tiden. Församlingsstrukturen har ändrats ganska mycket under andra halvan av 1900-talet och vi använder de namn som bäst stämmer med kyrkoarkiven, ofta äldre historiska församlingar/socknar. Dagens folkbokföringsdistrikt är också ofta identiska med de gamla församlingarna.
Användning av kommuner som högsta nivå snarare än landskap eller län är motiverat av att det ger en mer finmaskig struktur och ger tillsammans med församlingen en mer entydig identifiering då församlingar med samma namn kan förekomma flera gånger på högre nivå.

Se också sidan med platser i USA.

Se den länsvisa förteckningen nedan över kommuner i systemet, eller tryck på någon av knapparna här för att se var de är belägna (Av tekniska skäl är Sverige-kartan uppdelat i tre delar). I kommuner med grå namn har vi ännu inte hittat några släktingar, och de finns inte heller markerade på kartan.


Gotlands län

Örebro län

 • Askersund
 • Degerfors (Värmland)
 • Hallsberg
 • Hällefors
 • Karlskoga (Värmland)
 • Kumla
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg (Västmanland)
 • Ljusnarsberg (Västmanland)
 • Nora (Västmanland)
 • Örebro