Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Botkyrka kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Botkyrka kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Botkyrka kommun' och skapad av User Edaen.

Kommunen bildades 1971 och området motsvarar de gamla socknarna/landsförsamlingarna Botkyrka och Grödinge som båda har medeltida ursprung.
Mellan 1939 och 1961 bildade Tumba ett separat kyrkobokföringsdistrikt i Botkyrka. 1974 bröts det ut och bildade en egen församling och är idag ett separat folkbokföringsdistrikt, men Botkyrkas kyrkoarkiv innehåller alla uppgifter från Tumba innan 1974.
Tullinge församling bildades 1992 genom utbrytning ur Botkyrka men återgick igen 2006. Den bildar fortfarande ett eget distrikt med den omfattning församlingen hade 1999/2000 men alla uppgifter från Tullinge innan 1992 ingår i Botkyrkas arkiv.

Källor: Wikipedia och Riksarkivet

Platser som ligger i Botkyrka kommun:
Personer som föddes i/på Botkyrka kommun:
Personer som bott i/på Botkyrka kommun:
Personer som dog i/på Botkyrka kommun: