Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Dorotea kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Dorotea kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Dorotea kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Dorotea kommun: