Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Avesta kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Avesta kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Avesta kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Avesta kommun: