Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Haninge kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Haninge kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Haninge kommun' och skapad av User Edaen.

Kommunen är belägen i sydöstra delen av Stockholms län och området utgörs av de tidigare församlingarna och landskommunerna Dalarö, Muskö, Ornö, Utö, Västerhaninge och Österhaninge. Dagens folkbokföringsdistrikt motsvarar de områden som församlingarna hade vid årsskiftet 1999/2000.

Bygdenamnet 'Hanungi' (1314) innehåller i efterleden inbyggarbeteckningen 'inge/unge'. Förleden kommer från skogsområdet Hanveden. Detta innehåller i sin tur 'hane', 'tupp av skogsfågel'.

Platser som ligger i Haninge kommun:
Personer som bott i/på Haninge kommun:
Personer som dog i/på Haninge kommun: