Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Bergs kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Bergs kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Bergs kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Bergs kommun:
Bergs förs
Myssjö förs

Personer som bott i/på Bergs kommun:

Greta 1910 - HE014-1A.3.3.9.1.3
Helge 1911 - HE014-1A.3.3.9.1.3