Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Markaryds kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Markaryds kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Markaryds kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Markaryds kommun:
Markaryds förs

Personer som föddes i/på Markaryds kommun:

Per Henry Palm 1910 - HE029-3.3.9.3.1-2.1