Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Håbo kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Håby kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Håby kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Håbo kommun: