Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Ale kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Ale kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Ale kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Ale kommun:
Personer som föddes i/på Ale kommun: