Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Vellinge kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Vellinge kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Vellinge kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Vellinge kommun: