Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Orusts kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Orusts kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Orusts kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Orusts kommun:
Röra förs