Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Tierps kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Tierps kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Tierps kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Tierps kommun:
Hållnäs förs
Söderfors förs
Tegelsmora förs
Tierps förs
Vendels förs
Västlands förs

Personer som föddes i/på Tierps kommun:

Britt Marianne 1919 - HE029-1.2.9.5.7.9
Gustaf Helge 1903 - ÖI014.2.4
Helge Emanuel Smedberg 1908 - HE022.2.4.5.1.5
Margareta Jonasdotter Tegelsten 1640 - KH595
Maria Ulrika Norberg (Jonsson) 1857 - KR001.5

Personer som bott i/på Tierps kommun:

Alfred Jonsson 1855 - KR001.5
Maria Ulrika Norberg (Jonsson) 1857 - KR001.5