Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Trelleborgs kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Trelleborgs kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Trelleborgs kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Trelleborgs kommun: