Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Ludvika kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Ludvika kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Ludvika kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Ludvika kommun: