Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Uppvidinge kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Uppvidinge kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Uppvidinge kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Uppvidinge kommun: