Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Storumans kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Storumans kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Storumans kommun' och skapad av User Edaen.