Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Motala kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Motala kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Motala kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Motala kommun: