Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Sorsele kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Sorsele kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Sorsele kommun' och skapad av User Edaen.