Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Katrineholms kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Katrineholms kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Katrineholms kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Katrineholms kommun: