Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Munkfors kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Munkfors kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Munkfors kommun' och skapad av User Edaen.

Kommunens område motsvarar den utsträckning Ransäters socken hade vid kommunreformen 1862 då Ransäters landskommun och Ransäters församling bildades.
1918 bildades Munkfors församling genom utbrytning ur Ransäters församling.
I landskommunen inrättades Munkfors municipalsamhälle 1941 och 1949 bildades Munkfors köping av landskommunen och municipalsamhället. 1971 ombildades köpingen till dagens kommun.

Platser som ligger i Munkfors kommun:
Personer som föddes i/på Munkfors kommun:
Personer som bott i/på Munkfors kommun: