Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Vimmerby kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt i Vimmerby kommun:

Bilden är hämtad från wikipedia 'Vimmerby kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Vimmerby kommun: