Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Hagfors kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Hagfors kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Hagfors kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Hagfors kommun:
Hagfors förs

Personer som dog i/på Hagfors kommun:

Erik Petri Eriksson (Skeppstedt) 1882 - HE014-1A.3.1.1.8