Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Boxholms kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Boxholms kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Boxholms kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Boxholms kommun: