Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Hedemora kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Hedemora kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Hedemora kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Hedemora kommun: