Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Sigtuna kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Sigtuna kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Sigtuna kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Sigtuna kommun: