Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Vara kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Vara kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Vara kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Vara kommun:
Edsvära förs
Tråvads förs
Vara förs

Personer som föddes i/på Vara kommun:

Arvid Henning 1882 - ÖI007.3.4
Göran Karlsson 1928 - HE005.2.3.1
Olof Valdemar Cramby 1913 - ÖI014.7.1