Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Svedala kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Svedala kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Svedala kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Svedala kommun:
Svedala förs