Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Pajala kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Pajala kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Pajala kommun' och skapad av User Edaen.