Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Knivsta kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Knivstakommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Knivsta kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Knivsta kommun:
Knivsta förs