Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Gnesta kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Gnesta kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Gnesta kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Gnesta kommun: