Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Klippans kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Klippans kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Klippans kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Klippans kommun: