Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Falu kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Falu kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Falu kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Falu kommun: