Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Lycksele kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Lycksele kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Lycksele kommun' och skapad av User Edaen.