Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Vindelns kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Vindelns kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Vindelns kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Vindelns kommun:
Vindelns förs