Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Uppsala kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Uppsala kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Uppsala kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Uppsala kommun:
Personer som föddes i/på Uppsala kommun:
Personer som bott i/på Uppsala kommun:
Personer som dog i/på Uppsala kommun: