Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Huddinge kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Huddinge kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Huddinge kommun' och skapad av User Edaen.

I ortsnamnet Huddinge (ca. 1314 'Wddunge' ingår 'udde' (med dialektalt h-förslag) och inbyggarbeteckningen 'inge/unge'. Udden som åsyftas är Vårby udde vid Vårbyfjärden i Mälaren.

Källa: NE band 9 (1992)

Platser som ligger i Huddinge kommun:
Flemingsbergs församling
Huddinge Sankt Mikaels församling
Huddinge församling
Trångsunds församling

Personer som bott i/på Huddinge kommun:

Gunbritt 1935 - OL010.8.1.5.4
Karl Sigfrid Eng 1892 - OL014.4.4.4
Lydia Erika Eriksson (Eng) 1895 - OL014.4.4.4
Oskar Emanuel 1884 - KR001.6.2
Rut Ingeborg 1890 - KR001.6.2
Sven 1937 - OL010.8.1.5.4

Personer som dog i/på Huddinge kommun:

Erik Hjalmar Eriksson 1879 - HE029-1.2.9.6.10
Gunbritt 1935 - OL010.8.1.5.4
Gustaf Helge 1903 - OI014.2.4
Hedda Matilda Carlsson (Eriksson) 1880 - HE029-1.2.9.6.10
Karl Sigfrid Eng 1892 - OL014.4.4.4
Lydia Erika Eriksson (Eng) 1895 - OL014.4.4.4
Oskar Emanuel 1884 - KR001.6.2
Sven 1937 - OL010.8.1.5.4