Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Huddinge kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Huddinge kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Huddinge kommun' och skapad av User Edaen.

I ortsnamnet Huddinge (ca. 1314 'Wddunge' ingår 'udde' (med dialektalt h-förslag) och inbyggarbeteckningen 'inge/unge'. Udden som åsyftas är Vårby udde vid Vårbyfjärden i Mälaren.

Källa: NE band 9 (1992)

Platser som ligger i Huddinge kommun:
Personer som bott i/på Huddinge kommun:
Personer som dog i/på Huddinge kommun: