Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Heby kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Heby kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Heby kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Heby kommun:
Personer som föddes i/på Heby kommun:
Personer som dog i/på Heby kommun: