Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Nykvarns kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Nykvarns kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Nykvarns kommun' och skapad av User Edaen.

Kommunen bildades 1999 genom utbrytning ur Söderstälje kommun av församlingarna Taxinge och Turinge samt en del som tidigare legat i västra delen av Västertälje socken.

Ortsnamnet (1676 Nyqvarn) syftar på att den hammarsmedja som enligt ett privilegiebrev från 1590 byggdes i Turinge ström låg invid en äldre sågkvarn.

Källor: Wikipedia och NE band 14 (1994)

Platser som ligger i Nykvarns kommun:
Personer som föddes i/på Nykvarns kommun:
Personer som bott i/på Nykvarns kommun:
Personer som dog i/på Nykvarns kommun: