Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Skurups kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Skurups kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Skurups kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Skurups kommun:
Personer som föddes i/på Skurups kommun: