Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Bjurholms kommun
Karta:
Övrigt:


Bilden är hämtad från Wikipedia 'Bjurholms kommun' och skapad av User Nordelch.