Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Stockholms kommun
Karta:
Övrigt:
Stockholms kommun eller ofta Stockholms stad utgör de centrala delarna av Sveriges huvudstad.
Se också platssidan "Stockholm" för människor med mer diffusa platsangivelser.

Församlingar/distrikt som ingår i Stockholms kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedias artikel 'Stockholms kommun' och skapad av User Edaen.

Platser som ligger i Stockholms kommun: