Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Leksands kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Leksands kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Leksands kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Leksands kommun: