Tillbaka till Sverige
Platsen:

Kommun: Haparanda kommun
Karta:
Övrigt:
Församlingar/distrikt som ingår i Haparanda kommun:

Bilden är hämtad från Wikipedia 'Haparanda kommun' och skapad av User Edaen.
Platser som ligger i Haparanda kommun:
Nedertorneå förs