Tillbaka till AF001
Platsen:

Församling: Torpa förs
Kommun: Borås kommun
Karta:
Övrigt:

Torpa församling är en församling med medeltida ursprung och som existerade fram till 1911 då den införlivades med Borås församling.

Församlingen omfattade före 1622 hela Borås stad med omnejd, ungefär som nuvarande distrikt Borås Caroli och Borås Gustav Adolf tillsammans. Sockenkyrkan var en stenkyrka som låg på den plats där den nuvarande Caroli kyrka i Borås ligger.

1622 bröts Borås stad ut till en egen församling, Borås församling, och Torpa omfattade därefter landsbygden kring Borås. 1939 delades sedan Borås församling upp i Borås Caroli och Borås Gustav Adolf församlingar.

Följande bild är hämtad från Veden Torpa på Wikipedia skapad av användare Edaen och visar Torpa församlings omfattning mellan 1622 och 1911.


Varför socknen heter Torpa är oklart. Förmodligen kan socknen knytas till det medeltida Torpa_stenhus.

Nuvarande distrikt i Borås kommun (fr.o.m.2016) (bilden hämtad från Distrikt Borås på Wikipedia skapad av användare Edaen med data från Lantmäteriet).


Information hämtad från Wikipedia

Personer som fötts i Torpa förs:
? Nilsdotter 1652 - AF351.2
? Nilsdotter 1792 - AF087.6.2.3
? Nilsdotter 1792 - AF087.6.2.4
Adolf Andersson 1868 - AF043.2.5.6.5
Adolf Henriksson 1865 - AF043.3.11.6
Alfred Gabrielsson 1859 - AF043.3.12.6
Alma Johansson (Hansson) 1872 - AF043.2.6.2.2.3
Amanda Larsdotter 1868 - AF043.3.11.6
Amandus Olsson 1880 - AF002.2
Anders Andersson 1688 - AF175.3
Anders Andersson 1776 - AF087.2-2.8
Anders Andreasson 1824 - AF043.2.3.4
Anders Birger Svan 1886 - AF006.5.5
Anders Gabrielsson 1820 - AF043.2.6.1
Anders Jonasson 1778 - AF087.6.3
Anders Jönsson 1619 - AF352
Anders Magnus Pettersson 1833 - AF087.6.2.11.2
Anders Magnusson 1842 - AF043.2.2-2.3
Anders Nilsson Ryberg 1693 - AF087-2
Anders Nilsson Ryberg 1693 - AF087
Anders Nilsson 1653 - AF351.3
Anders Pehrsson 1839 - AF043.3.6.1
Anders Petter Eliasson 1842 - AF043.2.2-2.1
Anders Svensson 1767 - AF015.3
Andreas Bengtsson 1814 - AF021.5.1
Andreas Ingelsson 1779 - AF087.2-2.1.1
Andreas Israelsson 1803 - AF007.2
Andreas Johansson 1788 - AF043.2.3
Andreas Johansson 1797 - AF043.3.2
Andreas Johansson 1815 - AF021.3.5
Andreas Johansson 1818 - AF043.2.5.1
Andreas Johansson 1821 - AF021.3.7
Andreas Larsson 1794 - AF007.1
Andreas Magnusson 1844 - AF043.2.7.4-2
Andreas Magnusson 1844 - AF043.2.7.4
Andreas Nilsson 1781 - AF010-1
Andreas Nilsson 1781 - AF010
Andreas Nilsson 1787 - AF087.6.2.1
Andreas Olausson 1823 - AF043.2.4.3
Anna Andersdotter 1736 - AF087.5
Anna Andreasdotter 1820 - AF043.2.3.3
Anna Britta Gabrielsdotter 1822 - AF043.2.6.2
Anna Catharina Johansdotter 1805 - AF021.3.1
Anna Catharina Larsdotter 1829 - AF009.4
Anna Catharina Nilsdotter 1780 - AF021.1
Anna Catharina Olofsdotter 1787 - AF021.5
Anna Cathrina Andreasdotter 1802 - AF007.2
Anna Chatarina Nilsdotter 1799 - AF087.6.2.7
Anna Elisabeth Pettersdotter 1759 - AF043.2
Anna Klasdotter (Andersson) 1880 - AF001.1
Anna Lisa Eliasdotter 1848 - AF043.2.2-2.3
Anna Lisa Johansdotter 1832 - AF004-2
Anna Lovisa Johansdotter 1855 - AF087.2-2.1.1.6.6
Anna Lovisa Johansdotter 1858 - AF043.3.11.4
Anna Maria Andersdotter 1847 - AF043.3.11.1
Anna Maria Gabrielsdotter 1845 - AF043.2.7.2
Anna Maria Larsdotter 1852 - AF087.2-2.1.5-2.1.3
Anna Maria Olausdotter 1819 - AF043.2.4.1
Anna Maria Pehrsdotter 1840 - AF043.3.6.2
Anna Nilsdotter 1670 - AF351.6
Anna Nilsdotter 1695 - AF175.3
Anna Sofia Andersdotter 1850 - AF043.3.12.1
Anna Sofia Andersson (Millard) 1855 - AF004.3
Anna Sofia Johansdotter 1851 - AF043.2.7.4
Anna Stina Eliasdotter 1835 - AF043.2.2.1
Anna Stina Johannesdotter 1820 - AF043.2.5.2
Anna Stina Johansdotter 1798 - AF043.2.6
Annicka Persdotter Hall 1704 - AF087
Annika Olofsdotter 1792 - AF010
Annon Nilsson 16** - AF351.1
Arvid Hansson 1883 - AF043.2.6.2.2.3
Arvid Jacobsson 1860 - AF004-2.2
Astrid Maria Hansson 1908 - AF043.2.6.2.2.3.1
August Andersson 1873 - AF004-2.7
August Johansson 1865 - HE029-1.2.9.7.1
August Larsson 1837 - AF009.7
Beata Svensdotter 1765 - AF015.2
Bengt Johan Andreasson 1834 - AF003.1
Brita Andersdotter 1714 - AF175.3.1
Brita Ingelsdotter 1791 - AF087.2-2.1.5-2
Brita Ingelsdotter 1791 - AF087.2-2.1.5
Brita Larsdotter 1775 - AF087.2-2.8
Brita Maria Magnusdotter 1812 - AF087.2-2.1.5-2.1
Brita Stina Andreasdotter 1843 - AF008.5B
Britta Larsdotter 1821 - AF043.2.5.1
Britta Maria Olofsdotter 1850 - AF043.3.7.3
Britta Olausdotter 1831 - AF043.2.4.6
Britta Olausdotter 1833 - AF043.3.5.1
Börta Larsdotter 16** - AF352
Carl Johan Andreasson 1827 - AF043.2.3.5
Carl Magnusson 1848 - AF043.2.7.5
Carl Olof Hansson 1878 - AF006.1.1
Carl Pettersson 1819 - AF043.2.6.6
Catharina Johansdotter 1794 - AF043.2.5
Catharina Johansdotter 1824 - AF021.3.8
Catharina Olausdotter 1826 - AF043.3.12
Catharina Olofsdotter 1767 - AF087.6.2
Cathrina Gabrielsdotter 1824 - AF043.2.6.3
Christina Nilsdotter 1803 - AF087.6.2.8
Christina Olausdotter 1826 - AF043.3.11
Christina Svensdotter 1761 - AF015.1
Elias Johansson 1785 - AF043.2.2-2
Elias Johansson 1785 - AF043.2.2
Elias Johansson 1818 - AF021.3.6
Elias Johansson 1837 - AF043.2.5.8
Elin Eriksdotter 16** - AF709
Elin Hansson (Svensson) 1889 - AF043.2.6.2.2.6
Ellen 1893 - AF001.8
Ellen Natalia Johansson 1886 - AF004-2.3.2
Ellicka Andersdotter 1795 - AF009
Ellicka Ingelsdotter 1715 - AF087-2
Ellika Larsdotter 1818 - AF013.4
Elsa Viktoria Andersson 1906 - AF004-2.4.5
Elvira Svensson 1891 - AF004.1.4
Emelie Larsson 1873 - AF043.2.7.3.3
Emili Jacobsdotter 1859 - AF004-2.1
Emma Jacobsdotter 1862 - AF004-2.3
Emma Kristina Andersdotter 1858 - AF043.3.12.6
Emma/Ema Larsdotter 1853 - AF006.2
Eskil 1894 - AF001.8
Eva Sara Svensdotter 1840 - AF008.5
Evert Mörk 1902 - AF043.2.6.2.2.1.1
Gabriel Esaiasson 1791 - AF043.2.6
Gabriel Johansson 1817 - AF043.3.12
Gabriel Svensson 1769 - AF015.4
Gustaf Andersson 1843 - AF043.3.6.2
Gustaf Jakobsson 1850 - AF004.1B
Gustaf Jakobsson 1850 - AF004.1
Gustav Gabrielsson 1852 - AF043.3.12.4
Gustav Henriksson 1855 - AF043.3.11.4
Gustav Holger Johansson 1896 - AF004-2.3.4
Hans Petter Larsson 1808 - AF006
Hedvig Jacobsdotter 1871 - AF004-2.6
Helena Andersdotter 1735 - AF087.4
Henrik Larsson 1827 - AF009.3
Hilda Pettersson (Johansson) 1889 - AF001.6
Hindrich Johansson 1809 - AF043.3.8
Hindrich Johansson 1813 - AF043.3.10
Hindrich Johansson 1815 - AF043.3.11
Hjalmar Hansson 1887 - AF043.2.6.2.2.5
Hulda Hansson (Samuelsson) 1892 - AF043.2.6.2.2.8
Håkan Andersson 1649 - AF354
Ida Jacobsdotter 1874 - AF004-2.7
Inga Maja Nilsdotter 1821 - AF010.2
Inga Maja Svensdotter 1828 - AF021.3.9
Inga Maria Andersdotter 1819 - AF087.2-2.1.1.6
Inga Maria Johansdotter (Hansson) 1846 - AF006.4
Ingel Larsson 1759 - AF087.2-2.1-2
Ingel Larsson 1759 - AF087.2-2.1
Ingel Persson 1726 - AF087.2
Ingemar Larsson 1717 - AF175.3.1
Ingemar Nilsson 1796 - AF021.4
Ingrid Andersdotter 1751 - AF021
Ingrid Arvidsson (Birgersson) 1910 - AF001.3.2
Israel Svensson 1772 - AF007
Ivar Hansson 1881 - AF043.2.6.2.2.2
Jacob Larsson 1825 - AF004-2
Jacob Larsson 1825 - AF004
Johan Alfred Andersson 1867 - AF004-2.5
Johan Arvid Johansson 1885 - AF006.3.1
Johan August Abrahamsson 1836 - AF043.2.6.2.1
Johan August Jakobsson 1865 - AF004-2.4-2
Johan August Jakobsson 1865 - AF004-2.4
Johan Fredrik Larsson 1832 - AF009.5
Johan Gabrielsson (Winkvist) 1842 - AF043.3.12.1
Johan Hansson 1894 - AF043.2.6.2.2.9-2
Johan Hansson 1894 - AF043.2.6.2.2.9
Johan Larsson 1849 - AF087.2-2.1.5-2.1.3
Johan Petter Andreasson 1845 - AF043.2.5.1.2
Johan Petter Larsson 1824 - AF008.4
Johan Pettersson 1831 - AF087.6.2.11.1
Johanna Andersdotter 1824 - JJ000
Johanna Andreasdotter 1833 - AF043.2.5.7
Johanna Eriksdotter 1837 - AF043.2.7.3
Johanna Gabrielsdotter 1830 - AF043.2.6.6
Johanna Henriksdotter 1850 - AF004.1
Johanna Ingemarsdotter 1825 - AF021.4.1
Johanna Johansdotter 1826 - AF021.5.5
Johanna Johansdotter 1828 - AF043.2.5.5
Johanna Kristina Olofsdotter 1844 - AF043.3.7.1
Johanna Lovisa Pehrsdotter 1843 - AF043.3.6.3
Johanna Maria Andersdotter 1852 - AF043.2.7.4-2
Johanna Maria Eliasdotter 1844 - AF043.2.2-2.2
Johanna Maria Olausdotter 1843 - AF043.2.4.9
Johanna Olausdotter 1828 - AF043.2.4.5
Johanna Olausdotter 1861 - AF043.3.12.4
Johanna Pettersdotter 1835 - AF087.6.2.11.3
Johannes Andersson 1805 - AF087.2-2.8.2
Johannes Andreasson 1779 - AF021.3
Johannes Andreasson 1817 - AF043.2.3.2
Johannes Eliasson 1836 - AF043.2.2.2
Johannes Eliasson 1838 - AF043.2.2.3
Johannes Esaiasson 1787 - AF043.2.5
Johannes Gabrielsson 1826 - AF043.2.6.4
Johannes Ingemarsson 1828 - AF021.4.2
Johannes Israelsson 1810 - AF007.4
Johannes Larsson 1806 - AF013.1
Johannes Larsson 1820 - AF008.3
Johannes Magnusson 1839 - AF043.2.7.2
Johannes Nilsson 1790 - AF021.5
Johannes Nilsson 1790 - AF087.6.2.2
Johannes Nilsson 1809 - AF087.6.2.10
Johannes Persson 1758 - AF043.2
Johannes Pettersson 1772 - AF043.3
Johannes Pettersson 1820 - AF021.3.8
Johannes Svensson 1806 - AF087.2-2.5.8
Jonas Andersson 1739 - AF087.6
Josef Gabrielsson 1849 - AF043.3.12.3
Josefina Christina Gabrielsdotter 1855 - AF043.3.12.5
Karin Nilsson 1658 - AF351.5
Karl Ivar Svensson 1904 - AF004.1.4.1
Katarina Ingemarsdotter 1740 - AF087.6
Kathrina Larsdotter 1797 - AF007.4
Kierstin Larsdotter 1772 - AF043.3
Klara Andreasdotter 1823 - AF043.3.11.2
Klara Pettersdotter (Jakobsson) 1860 - AF004-2.4
Klas Andersson 1870 - AF001.1
Klas Antonius Johansson 1880 - AF043.2.5.1.2.1
Lars Johan Magnusson 1842 - AF043.2.7.3
Lars Petter Jacobsson 1798 - AF009-1
Lars Petter Jacobsson 1798 - AF009
Lars Pettersson 1735 - AF087.2-2
Lars Pettersson 1774 - AF013
Lars Svensson 1824 - AF087.2-2.1.5-2.1
Laura Josefina Andersson 1876 - AF043.2.5.1.2.1
Lena Johansdotter 1803 - AF043.2.7
Lisa Johansdotter 1812 - AF021.3.4
Lovisa Andreasdotter 1852 - AF043.2.5.1.2
Lovisa Gabrielsdotter 1863 - AF043.2.5.6.5
Lovisa Jacobsdotter 1867 - AF004-2.5
Lovisa Larsdotter 1835 - AF009.6
Lovisa Olausdotter 1839 - AF043.2.4.8
Lovisa Olofsdotter 1847 - AF043.3.12.3
Magnus Andreasson 1821 - AF010.2
Magnus Andreasson 1834 - AF008.6
Magnus Johansson 1799 - AF043.3.3
Magnus Johansson 1802 - AF043.3.5
Magnus Johansson 1821 - AF021.5.4
Magnus Larsson 1803 - AF043.2.7
Maja Greta Eriksdotter 1831 - AF043.2.6.4
Maja Stina Gabrielsdotter 1835 - AF043.2.6.7
Maria Andersdotter 1805 - AF087.2-2.5.8
Maria Esaiasdotter 1795 - AF043.2.4
Maria Johansdotter 1811 - AF043.3.9
Maria Johansdotter 1818 - AF021.5.2
Maria Johansdotter 1823 - AF043.2.4.3
Maria Johansdotter 1826 - AF021.5.6
Maria Larsdotter 1755 - AF087.2-2.1
Maria Larsdotter 1821 - AF013.5
Maria Magnusdotter 1837 - AF043.2.7.1
Maria Petersdotter 1780 - AF010-1
Martha Andersdotter 1730 - AF087.2-2
Martha Andersdotter 1730 - AF087.2
Martha Larsdotter 16** - AF351
Mathilda Henriksdotter 1861 - AF043.3.11.5
Matilda Jacobsdotter (Pettersson) 1852 - AF001
Märta Håkansdotter Eck 1680 - AF176
Märta ] Andersson (Backlund) 1903 - AF001.1.1
Märtha Andersdotter 1659 - AF175
Måns Larsson 1750 - AF017
Nils Andersson 1733 - AF087.3
Nils Annonsson 162* - AF351-2
Nils Jonasson 1762 - AF087.6.1
Nils Jonasson 1764 - AF087.6.2
Nils Nilsson 1656 - AF175
Nils Nilsson 1692 - AF175.1
Nils Peter Larsson 1823 - AF009.1
Nils Pettersson 1755 - AF021
Olaus Johansson 1801 - AF043.3.4
Olaus Johansson 1828 - AF021.3.9
Olaus Johansson 1840 - AF043.2.2-2.2
Olaus Nilsson 1807 - AF087.6.2.9
Olle Henriksson 1847 - AF043.3.11.2
Olof Johansson 1790 - AF043.2.4
Olof Johansson 1807 - AF043.3.7
Olof Petersson 1771 - AF028.1
Peder Nilsson 1698 - AF175.4
Per Andersson 1791 - AFX01
Per Jakobsson 1737 - AF087.5
Peter Israelsson 1815 - AF003
Peter Johansson 1795 - AF043.3.1
Peter Johansson 1809 - AF021.3.3
Peter Johansson 1818 - AF021.5.3
Peter Larsson 1748 - AF027
Peter Larsson 1808 - AF021.3.2
Peter Nilsson 1812 - AF087.6.2.11
Petter Andersson 1727 - AF043
Petter Andersson 1802 - AF007.3
Petter Andreasson 1815 - AF043.2.3.1
Petter Gabrielsson 1828 - AF043.2.6.5
Petter Johannesson 1825 - AF043.2.5.4
Rebecka Israelsdotter 1799 - AF007.1
Rebecka Nilsdotter 1787 - AF021.4
Rebecka Nilsdotter 1793 - AF087.6.2.5
Rudolf Jacobsson 1904 - AF004-2.4.5
Rudolf Jakobsson 1904 - AF001.2.3
Samuel Johansson 1834 - AF043.2.5.7
Sara Emanuelsdotter 1816 - KC001
Sara Israelsdotter 1806 - AF007.3
Sofia Kristina Larsdotter 1844 - AF043.2.6.5
Stina Catharina Johannesdotter 1781 - AF043.2.1
Stina Hindrichsdotter 1750 - AF027
Stina Johansdotter Preutz 1733 - AF043
Stina Johansdotter 1805 - AF043.3.6
Stina Johansdotter 1815 - AF021.5.1
Stina Johansdotter 1831 - AF043.2.5.6
Stina Larsdotter 1811 - AF013.3
Stina Nilsdotter 1785 - AF021.3
Stina Petersdotter 1778 - AF007
Stina Petersdotter 1793 - AF043.2.3
Sven Hadar Svensson 1893 - AF043.2.6.2.2.6
Sven Johansson 1805 - KC001
Sven Pehrsson 1762 - AF087.2-2.5
Sven Pettersson 1880 - AF001.5

Personer som bott i i Torpa förs:
? Nilsdotter 1652 - AF351.2
Alfred Gabrielsson 1859 - AF043.3.12.6
Amanda Carolina Trens 1845 - AF043.2.2.3
Anders Andersson 16** - AF709
Anders Andersson 1688 - AF175.3
Anders Gabrielsson 1820 - AF043.2.6.1
Anders Johansson 1832 - AF043.2.5.6
Anders Jönsson 1619 - AF352
Anders Larsson 17** - AF020
Anders Magnusson 1842 - AF043.2.2-2.3
Anders Nilsson Ryberg 1693 - AF087-2
Anders Nilsson Ryberg 1693 - AF087
Anders Petter Eliasson 1842 - AF043.2.2-2.1
Andreas Ingelsson 1779 - AF087.2-2.1.1
Andreas Israelsson 1803 - AF007.2
Andreas Johansson 1788 - AF043.2.3
Andreas Johansson 1818 - AF043.2.5.1
Andreas Johansson 1821 - AF021.3.7
Andreas Magnusson 1844 - AF043.2.7.4-2
Andreas Magnusson 1844 - AF043.2.7.4
Andreas Nilsson 1787 - AF087.6.2.1
Andreas Olausson 1823 - AF043.2.4.3
Anna Andersdotter 1736 - AF087.5
Anna Catharina Johansdotter 1805 - AF021.3.1
Anna Catharina Johansdotter 1808 - AF021.3.3
Anna Catharina Larsdotter 1829 - AF009.4
Anna Catharina Olofsdotter 1787 - AF021.5
Anna Cathrina Andreasdotter 1802 - AF007.2
Anna Elisabeth Pettersdotter 1759 - AF043.2
Anna Johansdotter 17** - AF020
Anna Josefina Larsdotter 1850 - AF043.2.6.2.1
Anna Katharina Larsdotter 1829 - AF009.1
Anna Lisa Eliasdotter 1848 - AF043.2.2-2.3
Anna Lisa Johansdotter 1832 - AF004-2
Anna Lovisa Johansdotter 1855 - AF087.2-2.1.1.6.6
Anna Lovisa Johansdotter 1858 - AF043.3.11.4
Anna Lovisa Pettersdotter 1845 - AF003.1
Anna Maria Gabrielsdotter 1845 - AF043.2.7.2
Anna Maria Olausdotter 1819 - AF043.2.4.1
Anna Maria Pehrsdotter 1840 - AF043.3.6.2
Anna Nilsdotter 1695 - AF175.3
Anna Persson 1884 - HE003.4.3
Anna Sofia Johansdotter 1851 - AF043.2.7.4
Anna Stina Andersdotter 1813 - AF043.2.2-2
Anna Stina Eliasdotter 1835 - AF043.2.2.1
Anna Stina Johannesdotter 1820 - AF043.2.5.2
Anna Stina Johansdotter 1798 - AF043.2.6
Annicka Persdotter Hall 1704 - AF087
Arvid Jacobsson 1860 - AF004-2.2
August Andersson 1873 - AF004-2.7
Axel Viktor Axelsson Ferm 1871 - HE029-1.2.9.7.3
Bengt Johan Andreasson 1834 - AF003.1
Brita Andersdotter 1714 - AF175.3.1
Brita Hansdotter 1736 - AF015
Brita Haraldsdotter 1778 - AF013
Britta Larsdotter 1821 - AF043.2.5.1
Britta Maria Olofsdotter 1850 - AF043.3.7.3
Britta Olausdotter 1831 - AF043.2.4.6
Börta Larsdotter 16** - AF352
Carl Johan Andreasson 1827 - AF043.2.3.5
Carl Magnusson 1848 - AF043.2.7.5
Carl Pettersson 1819 - AF043.2.6.6
Catharina Andreasdotter 1823 - AF004
Catharina Johansdotter 1794 - AF043.2.5
Catharina Olausdotter 1826 - AF043.3.12
Catharina Olofsdotter 1767 - AF087.6.2
Catharina Pehrsdotter 1776 - AF087.2-2.1.1
Cathrina Gabrielsdotter 1824 - AF043.2.6.3
Christina Johansdotter 1814 - AF043.2.3.1
Christina Olausdotter 1826 - AF043.3.11
Christina Svensdotter 1817 - AF021.5.3
Elfrida Johanna Nicklasson 1882 - AF043.2.6.2.2.5
Elias Johansson 1785 - AF043.2.2-2
Elias Johansson 1785 - AF043.2.2
Elias Johansson 1818 - AF021.3.6
Elias Johansson 1837 - AF043.2.5.8
Elin Andréasson (Jakobsson) 1878 - AF004-2.4-2
Elin Eriksdotter 16** - AF709
Ellicka Andersdotter 1795 - AF009
Ellicka Ingelsdotter 1715 - AF087-2
Emili Jacobsdotter 1859 - AF004-2.1
Emma Kristina Andersdotter 1858 - AF043.3.12.6
Gabriel Esaiasson 1791 - AF043.2.6
Gabriel Johansson 1817 - AF043.3.12
Greta Andersdotter 1806 - AF043.2.2
Gundla Persdotter 15** - AF705
Gunla ? 16** - AF351-2
Gustaf Andersson 1843 - AF043.3.6.2
Gustav Gabrielsson 1852 - AF043.3.12.4
Gustav Henriksson 1855 - AF043.3.11.4
Helena Andersdotter 1735 - AF087.4
Henrik Larsson 1827 - AF009.3
Hindrich Johansson 1815 - AF043.3.11
Hjalmar Hansson 1887 - AF043.2.6.2.2.5
Håkan Andersson 1649 - AF354
Ida Jacobsdotter 1874 - AF004-2.7
Inga Christina Larsdotter 1825 - AF008.4
Inga Maja Svensdotter 1828 - AF021.3.9
Inga Pehrsdotter 17** - AF019
Ingegerd Månsdotter 1753 - AF087.2-2.1-2
Ingel Larsson 1759 - AF087.2-2.1-2
Ingel Larsson 1759 - AF087.2-2.1
Ingel Persson 1726 - AF087.2
Ingemar Larsson 1717 - AF175.3.1
Ingemar Nilsson 1796 - AF021.4
Ingrid Andersdotter 1751 - AF021
Israel Svensson 1772 - AF007
Jacob Larsson 1825 - AF004-2
Jacob Larsson 1825 - AF004
Jacob Pettersson 17** - AF019
Johan Adolf Olausson 1846 - AF043.3.7.3
Johan Alfred Andersson 1867 - AF004-2.5
Johan August Abrahamsson 1836 - AF043.2.6.2.1
Johan August Jakobsson 1865 - AF004-2.4-2
Johan August Jakobsson 1865 - AF004-2.4
Johan August Olsson 1856 - AF087.2-2.1.1.6.6
Johan Petter Larsson 1824 - AF008.4
Johanna Andersdotter 1805 - AF087.6.2.11
Johanna Andersdotter 1827 - AF021.3.6
Johanna Andreasdotter 1833 - AF043.2.5.7
Johanna Charlotta Skeppstedt (Ferm) 1870 - HE029-1.2.9.7.3
Johanna Eriksdotter 1837 - AF043.2.7.3
Johanna Gabrielsdotter 1830 - AF043.2.6.6
Johanna Johansdotter 1826 - AF021.5.5
Johanna Maria Andersdotter 1852 - AF043.2.7.4-2
Johanna Maria Eliasdotter 1844 - AF043.2.2-2.2
Johanna Olausdotter 1828 - AF043.2.4.5
Johanna Olausdotter 1861 - AF043.3.12.4
Johannes Andersson 1811 - AF021.3.4
Johannes Andreasson 1779 - AF021.3
Johannes Eliasson 1836 - AF043.2.2.2
Johannes Eliasson 1838 - AF043.2.2.3
Johannes Esaiasson 1787 - AF043.2.5
Johannes Gabrielsson 1826 - AF043.2.6.4
Johannes Ingemarsson 1828 - AF021.4.2
Johannes Israelsson 1810 - AF007.4
Johannes Magnusson 1839 - AF043.2.7.2
Johannes Nilsson 1790 - AF021.5
Johannes Nilsson 1790 - AF087.6.2.2
Johannes Nilsson 1809 - AF087.6.2.10
Johannes Persson 1758 - AF043.2
Johannes Pettersson 1772 - AF043.3
Johannes Svensson 1806 - AF087.2-2.5.8
Jonas Andersson 1739 - AF087.6
Jonas Jonsson 1810 - OE007.3-3
Josef Gabrielsson 1849 - AF043.3.12.3
Jöns ? 15** - AF705
Karin Nilsson 1658 - AF351.5
Katarina Ingemarsdotter 1740 - AF087.6
Kathrina Larsdotter 1797 - AF007.4
Kerstin Larsdotter 1659 - AF354
Kierstin Larsdotter 1772 - AF043.3
Klara Andreasdotter 1823 - AF043.3.11.2
Klara Pettersdotter (Jakobsson) 1860 - AF004-2.4
Lars Johan Magnusson 1842 - AF043.2.7.3
Lars Larsson 16** - AF704
Lars Petter Jacobsson 1798 - AF009-1
Lars Petter Jacobsson 1798 - AF009
Lars Pettersson 1735 - AF087.2-2
Lars Pettersson 1774 - AF013
Lena Johansdotter 1803 - AF043.2.7
Lisa Johansdotter 1812 - AF021.3.4
Lotta Larsdotter 1854 - AF043.2.6.2.3
Lovisa Jacobsdotter 1867 - AF004-2.5
Lovisa Olausdotter 1839 - AF043.2.4.8
Lovisa Olofsdotter 1847 - AF043.3.12.3
Magdalena Andersdotter 17** - AF022
Magnus Johansson 1799 - AF043.3.3
Magnus Larsson 1803 - AF043.2.7
Maja Greta Eriksdotter 1831 - AF043.2.6.4
Maja Lisa Andersdotter 1819 - AF043.3.7
Maja Stina Gabrielsdotter 1835 - AF043.2.6.7
Maria Andersdotter 1805 - AF087.2-2.5.8
Maria Esaiasdotter 1795 - AF043.2.4
Maria Johansdotter 1818 - AF021.5.2
Maria Johansdotter 1823 - AF043.2.4.3
Maria Johansdotter 1826 - AF021.5.6
Maria Jonsdotter 1753 - AF016
Maria Larsdotter 1755 - AF087.2-2.1
Maria Larsdotter 1767 - AF087.2-2.5
Maria Larsdotter 1827 - AF012.3
Maria Nilsdotter 1799 - AF009-1
Martha Andersdotter 1730 - AF087.2-2
Martha Andersdotter 1730 - AF087.2
Martha Larsdotter 16** - AF351
Märtha Andersdotter 1659 - AF175
Nils Andersson 1733 - AF087.3
Nils Annonsson 162* - AF351-2
Nils Annonsson 162* - AF351
Nils Jonasson 1764 - AF087.6.2
Nils Nilsson 1656 - AF175
Nils Nilsson 1692 - AF175.1
Nils Peter Larsson 1823 - AF009.1
Nils Pettersson 1755 - AF021
Olaus Johansson 1801 - AF043.3.4
Olaus Johansson 1828 - AF021.3.9
Olaus Johansson 1840 - AF043.2.2-2.2
Olaus Nilsson 1807 - AF087.6.2.9
Olle Henriksson 1847 - AF043.3.11.2
Olof Andersson 17** - AF022
Olof Johansson 1790 - AF043.2.4
Olof Johansson 1807 - AF043.3.7
Peder Nilsson 1698 - AF175.4
Pehr Andersson 1805 - AF043.3.6
Per Jakobsson 1737 - AF087.5
Peter Andersson 1744 - AF016
Peter Johansson 1809 - AF021.3.3
Peter Johansson 1818 - AF021.5.3
Peter Larsson 1748 - AF027
Peter Nilsson 1812 - AF087.6.2.11
Petter Andersson 1727 - AF043
Petter Andersson 1802 - AF007.3
Petter Andreasson 1815 - AF043.2.3.1
Petter Gabrielsson 1828 - AF043.2.6.5
Petter Johannesson 1825 - AF043.2.5.4
Rebecka Nilsdotter 1787 - AF021.4
Samuel Johansson 1834 - AF043.2.5.7
Sara Emanuelsdotter 1816 - KC001
Sara Israelsdotter 1806 - AF007.3
Sofia Kristina Larsdotter 1844 - AF043.2.6.5
Stina Catharina Johannesdotter 1781 - AF043.2.1
Stina Ersdotter 1810 - OE007.3-3
Stina Hindrichsdotter 1750 - AF027
Stina Johansdotter Preutz 1733 - AF043
Stina Johansdotter 1805 - AF043.3.6
Stina Johansdotter 1831 - AF043.2.5.6
Stina Nilsdotter 1785 - AF021.3
Stina Petersdotter 1778 - AF007
Stina Petersdotter 1793 - AF043.2.3
Sven Arvidsson 1732 - AF015
Sven Johansson 1805 - KC001
Sven Pehrsson 1762 - AF087.2-2.5