Boplats:
Allmänt:

Gunnar var dövstum. När han gick i skolan gjorde han denna prydliga berättelse om sin vardag tillsammans med några skolkamrater (?).


Carl August och Emma med barn och barnbarn
Övre raden: Ida, Adolf, Amandus, Ruth, Sigge, Margit, Åke, Erna, Gunnar, Claes
Mellanrad: Frida, Thekla, Emma, Carl-August, Emilia,
Nedre raden: Lennart, Eira, Astrid, Birgit, Ragnar, Ingvar, Gunnar

Källor:

Senast ändrad: 2018-04-24