Carl August Andersson
Emma [Kristina] Hansdotter (Andersson)
Boplats:
Barn:
• Klas [Gustaf] (AF002.1)
född 1884-09-26
död 1965-06-14
 
• Tekla [Isabella] (AF002.2)
född 1886-07-27
död 1970-02-04
 
• Frida [Emilia] (AF000)
född 1888-04-10
död 1967-08-05
 
• [Nils] Gunnar (AF002.4)
född 1898-12-29
död 1914-01-24
 
Allmänt:

Både Carl och Emma är födda och uppvuxna i Hulta och lärde förmodligen känna varandra där. Carls föräldrar och flera av deras barn flyttade 1880 till Kärra i Ljushult. 19 oktober 1882 gifter sig Emma och Carl och Emma flyttar också till Ljushult. 1898 köper Carl en av Hulta Västergårdarna och familjen flyttar tillbaka till Hulta.

Enligt husförhörslängd från Ljushults församling 1883-1890 fanns det också en son Svante Theodor, född 1883-10-11, död 1883-10-16.

Emma är döpt 12 december (1858).

Citat ur boken Hulta, Gamla Ulricehamnsvägen och Gårdarna, sid 112-115, Hulta Västergården HV1:

"Till någon av de sju Västergårdarna sökte sig Anders Johan Pettersson. Han är född i Skephult. Till samma gård kommer fyra år senare en ny piga vid namn Kerstin Larsdotter. Kerstin och Anders gifter sig 1849 och får bo på Hälleberg (Tån), vilken hör till denna av de sju Västergårdarna. Här börjar en gren av kommande generationer och släktskap i Hulta. Anders och Kerstin får åtta barn. Så småningom flyttar familjen till Kärra, Ljushult.

Den exakta tiden för denna flytt är ej känd, men det kan nämnas att det tredje barnet i familjen, Carl-August, hunnit lära känna en flicka vid namn Emma Christina Hansdotter från Hulta mellomgården och när Anders dör i Ljushult 1888 har redan den äldste sonen Johan Pontus utflyttat till Amerika. I oktober månad 1882 gifter sig Emma och Carl-August Andersson. De bor i Ljushult och Carl-August erhåller 1883 handelsbevis och drygar ut sin försörjning som knalle. Det föds fyra barn: Claes Gustav, Thekla Isabella, Frida Emelia och Nils Gunnar.

År 1898 köper Carl-August 1/4 mantal Hulta Västergården, Liden kallad, för 8.500 kronor. Köpekontraktet är daterat 25 januari 1898. Tillträdet av hemmanet får ske den 14 nästkommande mars. Han flyttar härmed tillbaka till den plats han växte upp. För att du som läser detta, lättare ska förstå var på Hulta vi befinner oss finns här ingen bebyggelse kvar, men på denna plats finns idag kolonilotter sedan 1989.

Mangårdsbyggnaden uppfördes 1901 och ladugården 1905. Här bor nu Carl-August och Emma med sina barn och lägger ned all kraft på gården. Carl-August är också fjärdningsman i Torpa socken åren 1906 till 1908 enligt ett förordnande som är daterat 10 januari 1906. År 1911 säljes 1/8 mantal till Adolf Pettersson och hans fästekvinna Frida, Carl och Emmas dotter.

Så är det dags för ännu ett köpekontrakt. Detta är daterat 6 mars 1913 och gäller mellan Carl-August Andersson och hans son Claes Gustaf Carlsson. Full äganderätt till detta 1/8 mantal Hulta Västergården "Liden" träder i kraft 1 april 1913. Claes gifter sig i december 1916 med Ida Maria Johannesdotter. Ida är född i Gunnared, Hajom och tjänade som kokerska hos Bröderna Andersson i Borås innan hon gifte sig. Det renoverades i huset sommaren 1917. De får tre barn: Ruth Ingrid, Gerda Astrid Maria och Gustaf Ragnar."Familjen Andersson, Sid 113 ur Hulta, Gamla Ulricehamnsvägen och Gårdarna
Klas, Gunnar, Emma, Tekla, Frida Carl-August.


Carl August och Emma med barn och barnbarn
Övre raden: Ida, Adolf, Amandus, Ruth, Sigge, Margit, Åke, Erna, Gunnar, Claes
Mellanrad: Frida, Thekla, Emma, Carl-August, Emilia,
Nedre raden: Lennart, Eira, Astrid, Birgit, Ragnar, Ingvar, Gunnar

Källor:

Senast ändrad: 2022-11-07