Johan Hemmingsson Preutz
Född 1701-06-24 i Borås förs, Borås kommun
Död  1770-10-24 i Borås förs, Borås kommun
Ålder 69 år 4 månader
Son till Hemming Nilsson Preutz och Stina Wijndrufa (AF177)
Karin Larsdotter Hielte
Född 1710 i Brämhults förs, Borås kommun
Död  1766-02-21 i Borås förs, Borås kommun
Ålder 56 år
Dotter till Lars Hielte och Anna Andersdotter (AF178)
Boplats:
Barn:
• Christina (Stina) (AF043)
född 1733-01-15
död 1795-01-27
 
• Catharina (AF088.2)
född 1735-01-02
 
 
• Hemming (AF088.3)
född 1737-03-21
 
 
• Magnus (AF088.4)
född 1740-12-10
 
 
• Anna Elisabeth (AF088.5)
född 1743-02-11
 
 
• Rebecka (AF088.6)
född 1745-09-02
död 1748-04-24
 
• Johanna Catharina (AF088.7)
född 1748-06-23
död 178*
 
• Rebecka (AF088.8)
född 1751-08-09
död 1752-02-05
 
Allmänt:
Karin var enligt husförhören i Borås född 1710, och dödsboken säger att hennes föräldrar bodde i Brämhults församling. Födelseböcker saknas före 1730-talet, så exakt födelsedatum går inte att fastställa. Hennes ålder (drygt 58 år i början av 1766) tyder på att hon kanske snarare var född några år tidigare.

Johan tituleras "Fältskär" i husförhören, och familjen bodde på 1740-, 50- och 60-talen någonstans i "tredje Qvarteret Höken" i Borås. Man hade också ägor i Funningen där man ibland vistades. Kanske bodde familjen i huvudsak där, medan Johan hade mottagning i staden. I husförhöret från 1760-talet finns Johan noterad i Funningen, vilket kan betyda att han vistades mer stadigt där efter Karins död.

Dödsorsak gör Karin var "wattensot" och för Johan "rödsot".

Ryssnäsböckerna berättar:
Johan började sin bana som handelsman, men utbildade sig så småningom i Göteborg till kirurg och efter praktik på ett flertal platser blev han 1730 stadskirurg i Borås. I trettio år innehade han denna tjänst, men tycks därefter i flera år haft privatpraktik i staden och haft en hel del patienter, ty den nya stadskirurgen klagar över att Johan P. vållade honom intrång i yrket. Johan P begrovs i kyrkan. Enligt vallängd 1742 bebodde makarna "tomt nr 44 i 3:e kvarteret".

Om Johan Preutz finns följande historia berättad av Britta Olausdotter Mansén:
"Preützen ställde en dag enligt bygdens sed till ett stort slåtteröl i Funningen, som ägde vidlyftliga ängsmarker med s.k. "hackeslåtter". De hade inbjudit många av byggdens unga män och kvinnor. De närmast föregående dagarna hade fältskärn - som väl från sina förfäder hört omtalas, att det i Tyskland finns ätliga grodor - gått runt ständerna av Bosjön och hopsamlat ett rikligt förråd av vanliga grodor. Då slåtterfolket den bestämda dagen efter flitigt arbete ropades fram för att äta och bänkades kring borden, sågo de till sin häpnad och förskräckelse å varje trätallrik en uppfläkt och i flott stekt "tossa". Den ene tittade på den andre, men ingen vill börja att äta, trots värdens enträgna bjudningar. Då synes Preützen ha förstått förhållandena och utbrast: "Tag fram ost och bröd; de förstår sig inte på den goda hoppenfisken"

Obs: Förutom ovanstående barn finns det spår av ytterligare en son född 1739-04-12 vid namn Johan Magnus, som gissningsvis var kortlivad.

Källor:

Senast ändrad: 2022-11-07