Karl Albin Hansson
Boplats:
Allmänt:
Ogift enligt Sveriges Dödsbok. Han bodde tillsammans med modern och sina yngre systrar på "Rättarns nr 11" fram till sin död.
Källor:

Senast ändrad: 2019-03-12