Johanna Lovisa Klasdotter
Allmänt:
Johanna Lovisa blev bara ett drygt år gammal. Inge dödsorsak finns angvien.
Källor:

Senast ändrad: 2019-03-12