Hemming Nilsson Preutz
Boplats:
Barn:
• Johan (AF088)
född 1701-06-24
död 1770-10-24
 
• -
 
 
 
• Carl Gustaf
född 1715-01-20
 
- f.b. CI:2 p 416-417
• Hugo
född 1719-03-14
död 1720-03-20
- f.b CI:4 p 148; d.b. CI:4 p 274
Allmänt:
Relevanta kyrkböcker från Ullervad saknas före 1691 och och Hemmings födelseår är troligtvis beräknat från angiven ålder i dödsboken från Borås. Av vigselboken framgår dock att hans far hette Nils.

"Monsieür Hemming Preüß" gifte sig 1690-08-06 med "Jungfru Elisabeth Cristoffersdotter" i Mariestad. Morgongåvan var på "100 R:dler in Specie". Elisabeth var då 18 år och dog två år senare, blott 20 år gammal.

Hemming flyttade sedan till Borås och gifte sig med Stina 1696-02-02.
Det måste uppenbarligen ha funnits fler barn än ovanstående (fem läkarsöner?), men detta är inte närmare efterforskat. Förutom Johan, är ett par av dem av en slump funna i födelseboken.
I mitten av 1700-talet bodde en "Johan Magnus Preutz", född 1744, hos Johans familj som bör ha varit en brorson till honom.


Ryssnäsboken 1939: Hemming Nilsson Preütz, är den äldste kända medlemmen av släkten Preütz och först omnämnd i Ullervad och Mariestad. Hemming Preütz gifte sig 1690 med borgmästaren i Mariestad Kristoffer Hanssons dotter [Elisabeth], men efter hennes snart inträffade död flyttade han till Borås, där han befryndade sig med stadens mest bemärkta släkt, Windrufva, genom att 1696 äkta Stina Windrufva. Hon var yngsta och tolfte barnet till rådmannen och preses i kämnärsrätten, ägaren av Rydet, Riddarebo och Funningen, Elias Svensson Windrufva på Osdal och hans hustru Ingeborg Hufvedsdotter från Osdal.

Ryssnäsboken 1960: Hemming var stadskirurg i Borås och "från Preutz kan den medicinska traditionen inom Borås sociala liv med fog räkna sina anor" står det i Forsells Borås stads historia om honom. Inte mindre än fem stycken av Hemmings söner och sonsöner blev läkare. Hemming Preutz var även rådman i Borås 1706-1720 och tjänstgjorde som ordförande i kemsnärsrätten i många år. Han var även chef för stadens livkompani som omfattade 3 fänikor. Han titulerades "major till fot". Preutz var troligen av tysk härkomst men kom till Borås från Mariestad och Ullervad. Han hade varit gift med borgmästaren Kristoffer Hanssons dotter i Mariestrad, men efter hennes död gifte han om sig med Christina Wijndruf.

Källor:

Senast ändrad: 2024-03-12